Nasza firma posiada wszelkie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utylizacji odpadów – korzystając z oferty HitITrecykling macie Państwo pewność tego, że współpracujecie z legalną jednostką, działającą w oparciu o decyzje władz

Posiadamy Pozwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dzięki któremu możemy:

  • zbierać i przetwarzać odpady (zużyty sprzęt elektroniczny),
  • zbierać i sortować niebezpieczne części zużytych sprzętów elektronicznych, takich jak baterie czy akumulatory.

Ponadto posiadamy wpis w GIOŚ (Główny Inspektorat Środowiska) jako jednostka wprowadzająca, zbierająca i przetwarzająca zużyty sprzęt EIE.

Działamy w oparciu o ustawę, regulującą kwestie recyklingu (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z 37 rozporządzeniami oraz Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1688).