Odpady komputerowe, a zdrowie i środowisko

Od wielu lat produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie Zachodniej rośnie równomiernie średnio o ponad 4% rocznie. W skali całego globu Polska jest na 15 miejscu wśród państw, w których najszybciej wzrasta ilość komputerów.

Mamy zatem, także w naszym kraju, więcej sprzętów komputerowych, które służą nam coraz krócej. Jeszcze 10 lat temu sprzęt elektroniczny używaliśmy od 4 do nawet 7 lat, zanim wymieniliśmy go na nowy. Obecnie czynimy to już po 2 – 3 latach!

To wszystko w prosty sposób przekłada się na fakt, że według szacunków co roku powstaje na świecie od 20 do 50 milionów ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zamienia się w tak zwane elektroodpady. Jeśli do tego uświadomimy sobie, że w skład przeciętnego zestawu komputerowego wchodzi ponad 1000 różnego rodzaju substancji, w tym wiele toksycznych – możemy wyobrazić sobie wielką skalę tego zjawiska. Zużyty sprzęt komputerowy nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie i całe środowisko.

Niebezpieczne odpady elektroniczne

Płytka z obwodem drukowanym – dla przykładu, zawiera 16% miedzi, 4% cyny, około 3% żelaza i ferrytu, 2% niklu oraz odrobinę srebra. To jednak tylko niewielka część elementów składowych komputerów. Są wśród nich nawet te bardzo niebezpieczne.

Ołów jest powszechnie stosowany w elektronice jako składnik stopów lutowniczych, lamp oscyloskopowych, czy szkła balonów kineskopowych (których na szczęście jest coraz mniej). Jest więc jednym z najbardziej niebezpiecznych i toksycznych elementów odpadów zestawów komputerowych.

Również polibromowane etery difenylowe (PBDE), wykorzystywane jako środki zmniejszające palność tworzyw sztucznych, które wykorzystuje się w produkcji m.in. komputerów, są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. PBDE poprzez niekorzystne działanie na układ hormonalny, może powodować otyłość, a nawet powstawanie nowotworów.

Jak można przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku?

Na szczęście mamy do dyspozycji kilka sposobów na zmniejszenie negatywnych skutków powstawania tak wielkiej ilości niebezpiecznych e – odpadów. Możemy na przykład wymienić tylko niektóre elementy komputera, zamiast cały zestaw. Istnieje także możliwość naprawy uszkodzonego elementu, by móc dalej z niego korzystać, zamiast konieczności kupowania nowych podzespołów. Można również zadbać o to, by sprzęt komputerowy mógł być wykorzystany przez kogoś, dla kogo jego podzespoły i moc obliczeniowa są wystarczające, gdy nie spełnia on już naszych wysokich wymagań.

Poznaj szczegóły już teraz. Skontaktuj się z nami. Wybierz profesjonalizm HitITgroup!