Odpady komputerowe, a zdrowie i środowisko

Od wielu lat produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie Zachodniej rośnie równomiernie średnio o ponad 4% rocznie. W skali całego globu Polska jest na 15 miejscu wśród państw, w których najszybciej wzrasta ilość komputerów.

Mamy zatem, także w naszym kraju, więcej sprzętów komputerowych, które służą nam coraz krócej. Jeszcze 10 lat temu sprzęt elektroniczny używaliśmy od 4 do nawet 7 lat, zanim wymieniliśmy go na nowy. Obecnie czynimy to już po 2 – 3 latach!

To wszystko w prosty sposób przekłada się na fakt, że według szacunków co roku powstaje na świecie od 20 do 50 milionów ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zamienia się w tak zwane elektroodpady. Jeśli do tego uświadomimy sobie, że w skład przeciętnego zestawu komputerowego wchodzi ponad 1000 różnego rodzaju substancji, w tym wiele toksycznych – możemy wyobrazić sobie wielką skalę tego zjawiska. Zużyty sprzęt komputerowy nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie i całe środowisko.

Niebezpieczne odpady elektroniczne

Płytka z obwodem drukowanym – dla przykładu, zawiera 16% miedzi, 4% cyny, około 3% żelaza i ferrytu, 2% niklu oraz odrobinę srebra. To jednak tylko niewielka część elementów składowych komputerów. Są wśród nich nawet te bardzo niebezpieczne.

Ołów jest powszechnie stosowany w elektronice jako składnik stopów lutowniczych, lamp oscyloskopowych, czy szkła balonów kineskopowych (których na szczęście jest coraz mniej). Jest więc jednym z najbardziej niebezpiecznych i toksycznych elementów odpadów zestawów komputerowych.

Również polibromowane etery difenylowe (PBDE), wykorzystywane jako środki zmniejszające palność tworzyw sztucznych, które wykorzystuje się w produkcji m.in. komputerów, są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. PBDE poprzez niekorzystne działanie na układ hormonalny, może powodować otyłość, a nawet powstawanie nowotworów.

Jak można przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku?

Na szczęście mamy do dyspozycji kilka sposobów na zmniejszenie negatywnych skutków powstawania tak wielkiej ilości niebezpiecznych e – odpadów. Możemy na przykład wymienić tylko niektóre elementy komputera, zamiast cały zestaw. Istnieje także możliwość naprawy uszkodzonego elementu, by móc dalej z niego korzystać, zamiast konieczności kupowania nowych podzespołów. Można również zadbać o to, by sprzęt komputerowy mógł być wykorzystany przez kogoś, dla kogo jego podzespoły i moc obliczeniowa są wystarczające, gdy nie spełnia on już naszych wysokich wymagań.

Innymi słowy – mamy możliwość przekazania starego komputera firmie HitITgroup, która zajmie się przygotowaniem sprzętu do ponownego jego wprowadzenia na rynek. Pozwoli to na przedłużenie żywotności komputera. Wpłynie też pozytywnie na nasz budżet, gdyż firma dzieli się z Klientami zyskami ze sprzedaży lub po prostu cały sprzęt od Państwa odkupi. Przy czym nie trzeba się martwić tym, że dane z dysków komputerowych dostaną się w niepowołane ręce. WIPERAPP® profesjonalnie zadba o to, by zostały one bezpowrotnie skasowane.

Wszystko z korzyścią dla naszego zdrowia, środowiska, jak i finansów.